задание на фрилансе по копирайтингу

задание на фрилансе для копирайтера